MESTERTAK SERVICE

Mestertak Service AS er leverandør på flate tak og membraner med banebelegg.

Vi bidrar på mellomstore næringsprosjekter, eneboliger, tilbygg, terrasser og reparasjoner.
Vi tilbyr også vedlikeholdsavtaler der vi rengjør taket for løv og løse gjenstander, reparerer feil/skader, og dere som kunde får en rapport som beskriver takets tilstand.
Vi har stort fokus på å levere kvalitet i alle ledd, vi leverer kjente kvalitetsprodukter med egne faste ansatte.
Vi tar på oss oppdrag innenfor proff og privatmarkedet i midt-norge.

Mestertak Service utfører tak- og membranarbeider på:

Eneboliger med flate tak
Tilbygg, garasjer, carporter og terrasser
Mindre næringsbygg
Taklekkasjer / Reparasjoner
Tilstandsrapport / vedlikeholdsavtale
Grønne tak

Typiske kunder for oss er privatpersoner, byggmestere, eiendomsselskap, borettslag og sameier.

Vår søsterbedrift Mestertak Entreprenør AS utfører tak- og membranarbeider på store utbyggingsprosjekt, store næringsbygg, boligblokker og membraner.
Mestertak Trondheim utfører arbeider innenfor alle typer skråtak.

VÅRE TJENESTER

Vi kan tilby en serviceavtale der vi kommer hver høst og vår å tar en sjekk av takflaten, gjennomføringer og sluk. Vi rengjør tak og sluk/renner for løv, skitt og løse gjenstander.
Skulle vi finne noen skader så er reparasjoner inntil 5m2 inkludert i serviceavtalen, i tillegg så kommer vi innen 4 timer om det skulle oppstå lekkaseproblematikk imellom servicene.
Ved større skader, eller ved behov for omtekking så kommer vi med et uforpliktende og et kostnadsfritt pristilbud.
Det blir skrevet en tilstandsrapport etter hver service der tilstanden på tak, gesimser, gjennomføringer og sluk blir godt beskrevet.

Vi har nå over 100 serviceavtaler med borettslag, sameier, bedrifter og andre eiendomsbesittere, flere av disse sparer på å ha en slik avtale med oss da de får en lavere forsikringspremie.

Fordelene med å ha en serviceavtale med oss er:

Lengre levetid på takene.
God avrenning mot sluk og takrenner.
Billigere forsikringspremie.
Vi kommer innen 4 timer om det skulle være noe problematikk med taket.
Trygghet mot dyre tak-lekkasjer.
24 timers service 365 dager i året.

Vi har samarbeidspartnere i alle tilhørende fag – trenger vi assistanse fra noen av de så ordner vi med dette – du som kunde forholder dere kun til oss om ikke annet er avtalt.

«Trondos SA inngikk en rammeavtale med Mestertak Service AS for å få full kontroll av tilstanden på våre tak.
Vi har ca. 400 000m2 eiendom i nord/sør-trønderlag.
Mestertak Service AS følger opp våre eiendommer iht. avtale, og har årlig sjekk av alle våre tak.
Mestertak Service AS har fulgt opp mesterlig på både kvalitet og reaksjonstid.
Jeg er meget fornøyd, og anbefaler gjerne mestertak til andre.»

TRONDOS SA
Morten Forbord
Drift og vedlikeholdssjef

Nytekking, omtekking og reparasjoner

Mestertak Service AS tar på seg alle typer oppdrag innen nytekking, omtekking og reparasjoner – både for private- og næring. Vi følger lover, forskrifter og standarder ihht. blant annet Plan- og bygningsloven, TEK10 (teknisk forskrift) og TPF (Takprodusentenes forskningsgruppe).
De fleste nye bygninger i dag har flate tak med falloppbygging i isolasjonen og innvendige sluk, såkalte varme tak. Ved å ha flate tak gir det store fordeler med romutnyttelse innvendig i motsetning til skråtak. Man kan i tillegg ordne seg en terrasse på taket med flott utsikt.
Den mest vanlige måten på bolig- og næringsbygg er såkalte kompakte tak med isolering og tekking med ett eller to-lagstekking – Både med asfalt takbelegg og PVC folie.

Det er flere måter å bygge opp et tak på:

• Tekking på taktro/osb med isolasjonen i bjelkelaget.
• Isolerte tak med falloppbygging i isolasjonen. (tre/stål/betong som underlag)
• Isolerte tak med fall i konstruksjonen. (tre/stål/betong som underlag)

Omtekking av tak skjer som regel på grunn av slitasje og/eller lekkasjer.
Skal man omtekke taket er det god grunn til å ta en vurdering om man skal tilleggsisolere taket samtidig – det gir en gevinst på varmetap, branntekniske egenskaper og eventuelt ved salg av bolig.

Vi har sentral godkjenning for utførelse av taktekkingsarbeid i tiltaksklasse 2, og vi er sertifisert for å utføre tekking av radonsperre.

Vi har samarbeidspartnere innen alle fag i bransjen, og trenger vi assistanse så ordner vi med dette – du som kunde forholder deg kun til oss hvis ikke annet er avtalt.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat – vi kommer på befaring og gir et kostnadsfritt pristilbud.

Referanser

Norsk Kylling, Orkanger

Oppdragsgiver: HENT AS
Arbeid: Taktekking og montering av taksikring

Dette er det største prosjektet hittil i Mestertak Service AS med en kontrakt på nesten 10.000.000. Vi har isolert og tekket 15.000 kvadratmeter, lagt 900meter med takkile, inntekket 80 sluk, og tekket over 1,5 kilometer med vertikaler over geims/mot vegg. Vi hadde en fremdriftsplan å forholde oss til som tilsvarte at vi måtte isolere og tekke minst 1000 kvadrat pr. uke, og dette var på høsten/vinteren – Det klarte vi!

Samarbeidet med HENT har fungert meget bra – Takk for jobben og tilliten.

Risvollan Velferd og omsorgsboliger

Oppdragsgiver: HENT AS
Arbeid: Taktekking

Vi har arbeidet med isolering og tekking på Risvollan velferd og omsorgsboliger. Det er et omfattende prosjekt med mange fag og arbeidere – Dette må koordineres godt for å få en god flyt, og den kvaliteten som skal leveres. Totalt er det 5000 kvadrat som skal isoleres med Rockwool takisolasjon og tekkes med Derbigum takbelegg.

Obs Bygg

Oppdragsgiver: HENT AS
Arbeid: Taktekking

Vi har arbeidet med isolering og taktekking på nye Obs Bygg ved IKEA.
Totalt 10.000 kvadrat.

Serviceavtale

Oppdragsgiver: Coop Midt-Norge
Arbeid: Serviceavtale

Vi har service- og vedlikeholdsavtale med Coop Midt-Norge på alle deres butikker i Midt-Norge. Vi tar en befaring på samtlige tak, utbedrer feil/mangler og skriver en rapport om tilstanden til taket.